Jump to main content

Belysning för räcken

Nytt samarbete med Fox Gatubelysning - nu erbjuder vi räcken med belysning. Vi uppfyller genom detta samarbete alla krav som Trafikverket ställer för belysning i räcken. Länk till produkterna, klicka här!

Vi kan också erbjuda:

  • Eftermontage av LED-belysning i befintliga räcken
  • Ljusberäkningar i samarbete med Fox
  • Samarbeten kring design av nya lösningar
  • LED belysning i radier, c:c 1,5-2,5 meter

>> CE-certifikat

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00