Jump to main content

Rätt monterade vägräcken räddar liv varje dag!

Sveriges främsta räckesleverantör

Saferoad RRS Sverige AB är en av Sveriges ledande aktörer inom trafiksäkerhet och har över 50 års erfarenhet från branschen.

Vi har ett stort utbud av väg- och broräckessystem och tar hand om hela projektet – från projektledning till installation. 

Vi vill att du ska komma fram säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller går och strävar därför efter att göra livet på vägen säkrare.

Från produktförsäljning till projektanpassade lösningar

Redan när företaget bildades 1961 av bröderna Erik och Nils Larsson lades grunden för vårt sätt att arbeta idag. Nu som då gäller det inte bara att leverera felfria produkter, utan också att de levereras i rätt tid. Med detta som ledstjärna fortsätter vi att utveckla företaget.

Vi har över 50 års erfarenhet av tillverkning och har som avsikt att vara en av Europas främsta räckesleverantörer.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och utvecklar ständigt nya produkter samt är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

För en säkrare vistelse på vägen

Vår dagliga verksamhet anses vara ett av våra främsta bidrag till samhället. Varje dag utvecklar Saferoad trafiksäkerhetsprodukter, utbildar vägarbetare, installerar säkerhetsprodukter och säkrar vägar och motorvägar över hela Europa. Dessa insatser bidrar till ett säkrare liv på vägen och till att minska antalet personer som allvarligt skadas eller dödas i trafikolyckor

Säkerhet

Vi utvecklar säkra, innovativa och hållbara räckeslösningar som skyddar och stödjer människor som är på väg, vare sig de kör bil, cyklar eller går. Våra produkter och tjänster gör din väg säkrare.

Expertis

Vi är en ledande producent och installatör av räckesprodukter i Sverige. Vårt sortiment har en stor räckvidd av produkter och tjänster, i kombination med omfattande kunskap och expertis.

Hållbarhet

För oss är det en självklarhet att värna om vår omvärld och framtida generationer. Vi arbetar aktivt för en miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i allt vi gör.