Jump to main content

Dragstag för säker mellanförankring av vägräcke

Mellanförankring av vägräcke, vilket även kallas för dragstag, används som förankring av räcken i radier.

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00

För att räcket ska ha rätt fordonsåterhållande egenskaper krävs det att dessa monteras på rätt sätt i förhållande till våra anvisningar och ritningar. Tankesättet är detsamma som med övriga vägräckesavslut, att förankra vägräcket så att det inte dras med ner i diket vid en kollision. För att uppnå full verkan av dragstaget krävs det att montaget sker i enlighet med SVBRF’s riktlinjer, Svenska Bro- och Vägräckesföreningens utbildning för montörer.

Dragstag används även vid dilationsfack på broar, vid rörelsefack, så kallade DIL-fack finns det behov av att förankra delarna av räcket så att full funktion uppnås.

7.3.2.2.8 Räcken i snäv radie
7.3.6 Förankring av räcke

Bilderna är hämtade från Trafikverkets pdf: Krav VGU Vägars och gators utformning. Se pdf här >
Källa: Trafikverket