Jump to main content

Våra tjänster

Som Sveriges främsta räckesleverantör erbjuder vi en rad tjänster som förenklar era räckesprojekt. Med över 50 års erfarenhet i branschen är vi experter på hur man bäst bedriver projekt som involverar räcken av något slag och vet vilka produkter som uppfyller gällande kravställning. Dessutom har vi en egen R&D avdelning som kontinuerligt arbetar med att utveckla nya produkter så att vi ständigt kan erbjuda än mer konkurrenskraftiga system.

RÅDGIVNING & KONSULTATION
Att välja rätt räckessystem är fullt avgörande för att räcket ska fungera som testat under tänkta omständigheter. Då det är flera aspekter som behöver tas i beaktning vid val av räcken som t.ex. kringliggande hinder, släntlutningar, hastighet på vägen etc. så är det lätt att misstolka gällande regelverk. I kombination med detta finns det idag väldigt många olika räckessystem att välja mellan, vilket kan bidra till en allt större osäkerhet när det kommer till att välja rätt system för rätt projekt.

Kontakta oss så hjälper vi er att navigera igenom regelverk, tekniska beskriver, mängdförteckningar etc. Vi har koll på hur kravbilden ser ut från Trafikverket och hjälper er att välja de produkter som är mest konkurrenskraftiga vad gäller pris, miljöpåverkan och tillgänglighet.

PROJEKTLEDNING
Vi bedriver idag flera hundra projekt årligen med hjälp av våra duktiga projektledare. Vi hjälper er längs hela projektet, oavsett om det handlar om en ny sträckning av en motorväg eller ett mindre parkeringsräcke. Våra projektledare vet vilka fallgropar man bör undvika på förhand och planerar utifrån projektets unika förutsättningar för att optimera vår involvering.

MONTAGE & HÅLSLAGNING
Utöver en bred produktportfölj så erbjuder vi även montage av de räcken vi säljer. Våra kunder föredrar att handla upp både material och montage av oss då det tenderar att flyta på betydligt fortare än om kunderna själva skulle utföra montaget.

Vi har båda egna montageresurser samt kontrakt med externa montagelag från norr till söder, så att vi kan förser projekten med både montage och hålslagning runt om i landet.

PRODUKTUTVECKLING
Vårt kompetenta utvecklingsteam jobbar konstant med att förbättra & optimera befintliga system, samt utveckla helt nya produkter. Ändrade kravställningar, nya materialval, ändrade priser på den internationella marknaden är alla bidragande anledningar till att vi snabbt behöver kunna ställa om och ta fram nya konkurrenskraftiga produkter. Eller så kan det helt enkelt handla om en unik produkt för ett nytt projekt. Oavsett så måste regelverken följas och detta säkerställer vi genom:

  • 3D-modellering
  • Beräkningar
  • Datorsimuleringar
  • Fullskaliga krocktester

Tack vare att vi tillhör en stor europeisk koncern kan vi samarbeta över landsgränserna och snabbare nå önskade resultat. Dessutom har vi egna produktionsanläggningar som tillåter oss att kvickt kunna erbjuda produkter som inte nödvändigtvis behöver produceras i en större skala.

 

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00