Jump to main content

SafeStar

Du vet väl om att vi har fler produkter i vår portfölj än de som presenteras på vår hemsida? Genom Saferoad-koncernen kan vi erbjuda en komplett katalog med fler varierande system beroende på kravbilden.

MegaRail och SafeStar är två räckesfamiljer som täcker praktiskt taget samtliga kapacitetsklasser. Båda familjerna är baserade på modulära koncept med standardelement. Medan den vanliga enkelbalksprincipen är konstruerad för de lägre klasserna som N2 och H1, kräver de högre klasserna H2 till H4b en dubbel- eller trebalksstruktur, som är anpassade för tyngre lastbilar. En mycket innovativ anslutningsteknik ger våra produkter ett konsekvent utseende och gör dem kompatibla med varandra såväl som med befintliga räckessystem.

Låg materialinsats, snabb montering och enkla reparationer är huvudfaktorerna bakom Saferoad-produkternas flexibilitet och ekonomiska effektivitet.

Läs mer på saferoad-planner.com