Jump to main content

Suicidskydd

Våra suicidskydd går att montera både på nya och befintliga broräcken och går att beställa med olika fyllnader.

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00

Broar med höjd 14 m eller högre ska förses med suicidskydd. I eller i närheten av tätorter ska broar med gång- och cykelbana förses med suicidskydd när bron går över järnväg, motorväg, mötesfri väg eller annan flerfältsväg med hastigheter ≥ 60 km/h.

I eller i närheten av tätorter ska vägar (motorvägar, motortrafikleder samt övriga vägar) där gång- och cykeltrafik är förbjuden, förses med stängsel eller motsvarande som hindrar personer att ta sig in på vägen.”

Källa: VGU publikation 2021:001