Jump to main content

Aqvis faunapassage

Till faunabroar/landskapsbroar är Aqvis miljöspont en perfekt produkt. Den skyddar djurliv från både ljud och ljus samtidigt som den är enkel att montera på nya och befintliga räcken.

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00

Aqvis miljöspont är en lätt och enkel produkt att montera för hand och kräver ingen tyngre extern utrustning. 
Miljösponten är för övrigt tillverkad av återvunnen returplast (polyeten). Eventuellt klotter avlägsnas enkelt eftersom färg har svårt att fästa på polyeten.

  • Med och utan absorbent
  • Snabb och enkelt montage
  • Miljövänlig