Jump to main content

Träräcke Birsta T40

Ett räcke för tunga fordon.

T40 är det första träräcket som man testat med att låta en 13-tonsbuss köra in i.
Räcket har dubbla rader av stockar där den undre stocken tar upp den största kraften vid en kollission med ett litet och lätt fordon. Vid en kollission med ett tungt fordon samverkar de båda stockarna.

T40 har en liten arbetsbredd och passar därför bra in i miljöer där hinder finns nära vägen, t.ex. pelare och träd.
Räcket finns i kapacitetsklasserna H2 och N2.

Broschyr

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00