Jump to main content

Rörräcke Birsta

Rörräcket Birsta 2P monterat som parkeringsräcke med lodräta avslut vid ett projekt i Sundsvall. Som parkeringsräcken av typerna Birsta 2P samt Safeline R har vi rörräcken med en eller två navföljare på cc 3, cc 4 och cc 6 meter. De avslut som används oftast är ändkula, C-avslut eller lodräta avslut.

Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00