Jump to main content

Krockdämpare

Birsta Rimob är en krockdämpare som används på särskilda platser, exempelvis vid trafikplatser eller avfartsramper och skyddar trafikanter mot att köra in i fasta hinder.


Kontakta oss
kontakt_mejl_60.png info-rrs@saferoad.se   kontakt_mobil_60.png 060-52 72 00